32 73 91 796
biuro@erbud.com.pl

Termomodernizacja

Wykonujemy kompleksowe izolacje przemysłowe tzn.: termoizolacja kotłów energetycznych, turbin, elektrofiltrów, kanałów spalin i powietrza, instalacji odsiarczania spalin, zbiorników oraz rurociągów wraz z armaturą w elektrowniach, elektrociepłowniach, przedsiębiorstwach energetyki cieplnej oraz zakładach chemicznych.

Z powodzeniem wykonujemy remonty kapitalne oraz średnie kotłów, zespołów młynowych, turbozespołów i urządzeń pomocniczych w zakresie izolacji cieplnych, zimnochronnych oraz  dźwiękochłonnych.

Wykonujemy również usługi wymagające uprawnień do wytwarzania i utylizacji materiałów niebezpiecznych z zawartością azbestu .
Potrzebujesz więcej informacji? Prosimy o kontakt: sekretariat@erbud.com.pl lub a.gruszczyk@erbud.com.pl


Nasza specjalizacja