32 73 91 796
biuro@erbud.com.pl

Prace w Guido zakończone

Od kwietnia do października 2015 roku trwały prace budowlane na ternie Kopalni Guido w Zabrzu. Całość prac podzielona była na dwa zadania:

  • I – roboty budowlane i rewitalizacyjne w części naziemnej kompleksu przy ul. Sienkiewicza
  • II – wykonanie remontu i adaptacji na cele ruchu turystycznego budynku nadszybia szybu Wyzwolenie
  • Zdaniem zamawiającego – Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu jakość usługi została oceniona jako dobra.